بررسی روند تکوین ساختار چشم فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، رشت، ایران

چکیده

 این مطالعه به منظور تکامل بینایی فیل ماهی (Huso huso) از زمان تفریخ تا 32 روز پس از تفریخ و هم چنین تعیین ساختار و تشکیلات چشمی و رشد لایه های مختلف آن در این مرحله انجام شد. در زمان تفریخ، عدسی و شبکیه لارو فیل ماهی تمایز نیافته بود و در 2 روز پس از تفریخ چشم شروع به تمایز نمود. آشکارترین تغییرات ساختاری چشم فیل ماهی بین زمان تفریخ و 4 روز پس از تفریخ اتفاق افتاد که در این سن، چشم دارای یک دیواره رشد یافته و مکان سازمان یافته، عدسی، عنبیه، مشیمیه، صلبیه، قرنیه و هم چنین محوطه زجاجیه بود و تمام لایه های شبکیه در روز هشتم پس از تفریخ به صورت کاملا مجزا مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها