بررسی روند تکوین ساختار چشم فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، رشت، ایران

چکیده

 این مطالعه به منظور تکامل بینایی فیل ماهی (Huso huso) از زمان تفریخ تا 32 روز پس از تفریخ و هم چنین تعیین ساختار و تشکیلات چشمی و رشد لایه های مختلف آن در این مرحله انجام شد. در زمان تفریخ، عدسی و شبکیه لارو فیل ماهی تمایز نیافته بود و در 2 روز پس از تفریخ چشم شروع به تمایز نمود. آشکارترین تغییرات ساختاری چشم فیل ماهی بین زمان تفریخ و 4 روز پس از تفریخ اتفاق افتاد که در این سن، چشم دارای یک دیواره رشد یافته و مکان سازمان یافته، عدسی، عنبیه، مشیمیه، صلبیه، قرنیه و هم چنین محوطه زجاجیه بود و تمام لایه های شبکیه در روز هشتم پس از تفریخ به صورت کاملا مجزا مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early development of eye structure in Beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Hamid Eshaghzade 1
  • Gholamreza Rafiee 1
  • Rezvanolla Kazemi 2
  • Bagher Mojazi Amiri 1
  • Soheil Eagdari 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O. Box: 4111, Karaj, Iran
2 Agricultural Research, Education and Promotion Organization (AREEO), Caspian Sea Sturgeon Research Institute, Rasht, Iran
چکیده [English]

This study aimed to survey development of eye Beluga (Huso huso) from hatching time to 32 days after hatching and also determine the structure and organization of the various layers of development of eye and it was at this stage. At hatching, Great sturgeon larvae possess an undifferentiated  lens  and  retina  and  the  eye  begins  to  differentiate  at  2  days  post-hatch.  The most  obvious  changes  of  eye  structural  Beluga  occurred  between  hatching  time  and  4  days after  hatching  when  At  this  age,  the  eye  wall  has  a  developed  and  organized  location,  lens, iris,  choroid,  sclera,  cornea  and  the  vitreous  cavity  and  at  8  days  after  hatching,  all  retinal layers observed quite distinct. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • ontogeny
  • eye structure
  • histology