بررسی رژیم غذایی گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) در آب های دریای عمان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

طالعه رژیم غذایی گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) با بررسی 132 عدد ماهی صید شده از آب های دریای عمان، استان سیستان و بلوچستان، به مدت یک سال (91-1390) انجام گرفت. در محاسبه ضریب رشد، در رابطه طول چنگالی - وزن بدن، w= al2.91 به دست آمد که نشان دهنده رشد ایزومتریک ماهی می باشد. در بررسی معده گربه ماهیان، 31% معده ها پر، 33% نیمه پر و 36% خالی تشخیص داده شد. شاخص خالی بودن معده (vi) در فصول مختلف نشان می دهد، بالاترین درصد معده های خالی در فصل زمستان با 74% و پایین ترین درصد در تابستان با 24% می باشد. شاخص معدی– بدنی(gasi) نشان می دهد، در بهار و تابستان، ماهی ها تغذیه مطلوب تری داشته اند و در پاییز و زمستان تغذیه به خصوص در جنس نر کاهش یافته است. شاخص ترجیح غذایی(fp)، در این مطالعه برای ماهیان 39%، سخت پوستان 40%، و نرم تنان 20% به دست آمد، که نشان دهنده فرعی بودن تمام اقلام در مجموع چهار فصل می باشد. مهم ترین اقلام غذایی شناسایی شده از ماهیان خانواده carangidae، engraulidae، leiognathidae؛ از خرچنگ ها portunidae و porcellanidae؛ از میگوها alpheidae؛ از سرپایان loliginidae و opisthoteuthidae؛ و از شکم پایان muricidae و naticidae می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on food regime of catfish Arius dussumieri in the Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Cheraghi 1
  • Tooraj Valinassab 2
  • Gholam Hossein Vosoughi 1
  • Mahmoud hafezieh 2
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 National Institute of Fisheries Research, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to study the food regime of Arius dussumieri, a total of 132 specimens were collected from the Oman Sea waters. The length – weight relationship was calculated as: W=aL2.91 in which it shows the isometric growth. The stomach content, were taken into consideration and it  was  found  that  the  amount  of  full,  semi-full  and  empty  stomachs  were  31,  33  and  36  %, respectively;  of  which  the  highest  frequency  was  in  winter  (74%)  and  the  lowest was  in summer  (24%).  The  GaSI shows  better  feeding  condition  of A.dussumieri in  spring  and summer but feeding frequency (mostly in males)  were decreased in  autumn and winter. The Food  Preference  (FP)  Index  was  estimated  as:  fishes  (39%),  crustacean  (40%)  and  molluscs (20%)  namely  all  of  them  are  considered  as  minor  food  in  all  four seasons.  The  most important  food  items  were  identified  as  1)  fishes  consist  of:  Carangid,  Engraulids  and Leiognathids;  2)  crustaceans  as  crabs:  Portunidae  and  Porcellanidae  families;  shrimp: Alpheidae family; and 3) mollusks consist of cephalopods: Loliginidae and Opisthoteuthidae; gastropods: Muricidae and Naticidae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arius dussumieri
  • Food preference
  • Gastro-somatic Index
  • Oman Sea