بررسی رژیم غذایی گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) در آب های دریای عمان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

طالعه رژیم غذایی گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) با بررسی 132 عدد ماهی صید شده از آب های دریای عمان، استان سیستان و بلوچستان، به مدت یک سال (91-1390) انجام گرفت. در محاسبه ضریب رشد، در رابطه طول چنگالی - وزن بدن، w= al2.91 به دست آمد که نشان دهنده رشد ایزومتریک ماهی می باشد. در بررسی معده گربه ماهیان، 31% معده ها پر، 33% نیمه پر و 36% خالی تشخیص داده شد. شاخص خالی بودن معده (vi) در فصول مختلف نشان می دهد، بالاترین درصد معده های خالی در فصل زمستان با 74% و پایین ترین درصد در تابستان با 24% می باشد. شاخص معدی– بدنی(gasi) نشان می دهد، در بهار و تابستان، ماهی ها تغذیه مطلوب تری داشته اند و در پاییز و زمستان تغذیه به خصوص در جنس نر کاهش یافته است. شاخص ترجیح غذایی(fp)، در این مطالعه برای ماهیان 39%، سخت پوستان 40%، و نرم تنان 20% به دست آمد، که نشان دهنده فرعی بودن تمام اقلام در مجموع چهار فصل می باشد. مهم ترین اقلام غذایی شناسایی شده از ماهیان خانواده carangidae، engraulidae، leiognathidae؛ از خرچنگ ها portunidae و porcellanidae؛ از میگوها alpheidae؛ از سرپایان loliginidae و opisthoteuthidae؛ و از شکم پایان muricidae و naticidae می باشد.

کلیدواژه‌ها