انعطاف پذیری ریختی وابسته به زیستگاه در جمعیت های ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus) حوزه دریای خزر

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی انعطاف پذیری ریختی وابسته به زیستگاه جمعیت های مختلف ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus) در حوضه ی دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی بر پایه لندمارک می-باشد. از این رو تعداد 101 نمونه ماهی سه خاره از جمعیت های رودخانه بابلرود در بخش مرکزی حوضه ی خزر و تالاب گمیشان در بخش شرقی حوضه ی خزر نمونه برداری گردید. از سمت چپ سطح جانبی نمونه ها با استفاده از دوربین دیجیتال عکس برداری گردید. بر روی تصاویر دو بعدی حاصل تعداد 23 نقطه لندمارک تعیین و با استفاده از نرم افزار tpsdig2 بر روی آن ها قرار داده شد. داده های حاصل پس از آنالیز پروکراست، توسط آنالیزهای dfa و manova با استفاده از نرم افزارهای past و morphoj مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از نظر شکل بدن دو جمعیت تفاوت معنی داری با هم دارند (p<0.001) و این تفاوت ها مربوط به ارتفاع بدن، ارتفاع سر، ساقه دمی و پوزه می باشند که بیانگر تمایز ریختی وابسته به زیستگاه القا شده به واسطه پارامترهای محیطی در آن ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic plasticity of Stickleback (Gasterosteus aculeatus) populations diverged from habitat in Caspian Sea basin

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Esmaeilzadegan
  • Soheil Eigderi
  • Aref Pirbeigi
  • Shiva Nedaei
Department of Fisheries, College of Agriculture and Natural Resources of Karaj, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The objective of this study is to determine the phenotypic plasticity among two populations of  Stickleback (Gasterosteus  aculeatus)  from  the  Caspian  Sea  basin using  landmark-based geometric morphometric method. A total of 101 specimens were sampled from two location of  this  basin  including  the  Babolroud  River  (central  part  of  the  Caspian  Sea  basin)  and  the Gomishan  wetland  (east  part  of  Caspian  Sea  basin).  The  left  side  of  specimens  was photographed  using  digital  camera  and  23  landmarks  points  were  digitized  on  two- dimensional  images  using  TpsDig2.  Landmark  data  after  generalised  procrustes  analysis (GPA)  were  analyzed  using  DFA  and  Manova.  Results  displayed  significant  difference  of body  shape  between  to  studied  population  (P<0.001)  that  were  related  to  body  and  head depth, caudal peduncle length and depth. These difference revealed morphological divergence related to habitat induced due to environmental parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenotypic plasticity
  • Habitat
  • Landmark
  • Gomishan
  • Babolrood