بررسی رفتارشناسی خرچنگ های حفار گونه های Uca sindensis و Uca annulipes در پهنه های جزر و مدی بندر ریگ (استان بوشهر)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، صندوق‌پستی: 6455- 14155

چکیده

خرچنگ‌ های حفار عمدتاً در پهنه‌ های جزر و مدی از نوع بسترهای گلی و ماسه‌ ای زندگی می‌ کنند. از آن‌جائی‌ که جزر و مد نقش مهمی در توزیع و پراکنش گونه‌ ها دارد این مطالعه نیز در ناحیه جزر و مدی بندر ریگ در ساحل- سواحل شمالی استان  بوشهر در فصل تابستان سال 1391انجام گردید . گونه Uca sindensis اصولاً بسترهای ماسه ‌ای را برای زیست ترجیح می‌ دهد ولی گونه Uca annulipes در سواحل گلی زیست می‌ کند. تفاوت‌ های بین جنس نر و ماده این دو گونه وجود دارد. نرها کمی بزرگ‌ تر از ماده‌ ها هستند ولی پنجه تغذیه آن‌ ها کوچک ‌تر از ماده‌ ها است، علاوه بر این، نرها فقط دارای یک پنجه تغذیه بوده و پنجه دیگر بزرگ شده و به عنوان سلاح برای تهدید دشمنان به صورت وسیله دفاعی استفاده می‌ شود. عادات رفتاری آن‌ ها نیز کاملاً با یکدیگر متفاوت است. به ‌عنوان نمونه سرعت تغذیه در مشاهدات میدانی جنس ماده در هر دو گونه بیش ‌تر از جنس نر می باشد. خرچنگ ‌های نر گلوله‌ های تغذیه‌ ای بزرگ ‌تری در مقایسه با ماده تولید می‌ کند. از طرفی خرچنگ نر به‌ منظور جبران یک پنجه تغذیه نیاز به‌ صرف زمان بیش ‌تری برای تغذیه در مقایسه با ماده دارد. درصد پراکندگی گونه Uca sindensis به‌ طور قابل توجهی در ماسه‌ ها خیلی دانه ‌ریز و سیلت دانه ‌درشت افزایش می‌ یابد، هم‌ چنین درصد پراکندگی گونه Uca annulipes در بسترهای سیلتی خیلی دانه ‌ریز و نیز بسترهای رسی دانه ‌درشت افزایش می‌ یابد. برای تحلیل داده‌ ها از نرم‌ افزار آماری SPSS استفاده گردید. رفتار تهاجمی بیش ‌تر در جنس نر مشاهده می ‌شود، این رفتار در گونه Uca sindensis بیش ‌تر از گونه Ucaannulipes می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of behavior of two species of fiddler crabs, genus (Ucasindensis and Ucaannulipes) in the tidal flat of Rig port in Bushehr

نویسندگان [English]

  • Farzad Sotohian 1
  • Mohsen Ranjbaran 2
1 Faculty of Natural Resources, Environmental Science Department, University of Guilan
2 School of Geology, College of Science, University of Tehran
چکیده [English]

Fiddler crabs typically live in the tidal muddy and sandy flats. According to the tides play a major role in the distribution of species, this study was conducted in the tidal flat of Rig port in Bushehr in sumer 1391. The more common Ucaannulipes lives in sandy while Ucasindensis lives in muddy areas with sandier sediment. There are differences between the sexes of these two species in field observations. They are also quite different patterns of behavior. However, to compensate for a male crab claws for power supply need to spend more time than the females.The male crabs to be produced larger mud pellets than females.Male fiddler crabs use the major claw to perform a waving display as a form of female courtship.Male fiddler crabs could increase food ingestion by having faster feedingmotions, by feeding for a longer period of time than females, by feeding on largermouthfuls or by having a higher assimilation efficiency of the food they do ingest. Distribution of the Ucasindensis significant increases in very fine grained sand and coarse silt, as well as distribution of the Ucaannulipes considerable increases in very fine silt and coarse clay. Statistical software SPSS was used for data analysis. The aggressive behavior in males can be seen, the behavior of most of the species Ucaannulipes is Ucasindensis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • burrowing crabs
  • Behaviour
  • tidal
  • Rig port
  • Bushehr Province