بررسی فلزات سنگین، سموم کشاورزی وآلودگی های میکروبی درآب کانال محمدیه استان تهران به منظور امکان پرورش ماهی

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965

2 پژوهشکده اکولو‍ژی دریای خزر، ساری،‌ صندوق پستی: 961

چکیده

دراین بررسی که طی سال۱۳۹۰وبه‌مدت یک‌سال انجام شد، فلزات سنگین، آلودگی‌های میکروبی و سموم کشاورزی آب کانال محمدیه واقع درشهرستان‌های اسلامشهر، رباط کریم وشهریاردراستان تهران بررسی شدند.
نتایج به ‌دست آمده از اندازه‌ گیری فلزات سنگین سرب، مس، آهن، کادمیوم، روی و جیوه در آب کانال محمدیه در فصول بهار، تابستان و پاییز در تمام ایستگاه‌ ها و مقایسه آن‌ ها با استانداردهای موجود جهت پرورش ماهی روشن نمود که متاسفانه به ‌غیر از مس، میزان بقیه فلزات سنگین اندازه ‌گیری شده در اغلب ایستگاه ‌ها بالاتر از حد مجاز می‌ باشد، به ‌طوری‌ که میزان سرب به ‌ترتیب در ایستگاه‌ های 2 (نصیر آباد)، 3 (دهشاد)، 4 (بین کانال فرعی 6و7) و 5 (انتهای کانال)، روی در ایستگاه‌ های 1(ابتدای کانال) و5 (انتهای کانال)، آهن در ایستگاه‌ های 1(ابتدای کانال)، 3 (دهشاد) و5 (انتهای کانال) و کادمیوم و جیوه در همه ایستگاه‌ ها بالاتر از استانداردهای تعیین شده جهت پرورش ماهی می‌ باشند. نتایج بررسی این فلزات نشان داد که در فصول مختلف بین ایستگاه‌ های مختلف اختلاف معنی‌ داری وجود دارد (0/05> p) .هم‌ چنین بررسی سموم ارگانوکلره و ارگانو فسفره در سه فصل بهار، تابستان و پاییز در ایستگاه‌ های مختلف و مقایسه مقادیر اندازه‌ گیری شده با استانداردهای مناسب جهت پرورش ماهی نشان داد که هیچ‌ کدام از مقادیر به ‌دست آمده بیش ‌تر از حد مجاز نمی ‌باشند. بنابراین موارد فوق اختلالی در روند پرورش ماهی به ‌وجود نخواهد آورد. هم‌ چنین بررسی بار میکروبی آب کانال محمدیه در ایستگاه‌ های پنج‌ گانه نشان دادکه اختلاف معنی ‌داری بین ایستگاه ‌های مختلف در فصول مختلف وجود دارد (0/05 >p).

کلیدواژه‌ها