بررسی فلزات سنگین، سموم کشاورزی وآلودگی های میکروبی درآب کانال محمدیه استان تهران به منظور امکان پرورش ماهی

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965

2 پژوهشکده اکولو‍ژی دریای خزر، ساری،‌ صندوق پستی: 961

چکیده

دراین بررسی که طی سال۱۳۹۰وبه‌مدت یک‌سال انجام شد، فلزات سنگین، آلودگی‌های میکروبی و سموم کشاورزی آب کانال محمدیه واقع درشهرستان‌های اسلامشهر، رباط کریم وشهریاردراستان تهران بررسی شدند.
نتایج به ‌دست آمده از اندازه‌ گیری فلزات سنگین سرب، مس، آهن، کادمیوم، روی و جیوه در آب کانال محمدیه در فصول بهار، تابستان و پاییز در تمام ایستگاه‌ ها و مقایسه آن‌ ها با استانداردهای موجود جهت پرورش ماهی روشن نمود که متاسفانه به ‌غیر از مس، میزان بقیه فلزات سنگین اندازه ‌گیری شده در اغلب ایستگاه ‌ها بالاتر از حد مجاز می‌ باشد، به ‌طوری‌ که میزان سرب به ‌ترتیب در ایستگاه‌ های 2 (نصیر آباد)، 3 (دهشاد)، 4 (بین کانال فرعی 6و7) و 5 (انتهای کانال)، روی در ایستگاه‌ های 1(ابتدای کانال) و5 (انتهای کانال)، آهن در ایستگاه‌ های 1(ابتدای کانال)، 3 (دهشاد) و5 (انتهای کانال) و کادمیوم و جیوه در همه ایستگاه‌ ها بالاتر از استانداردهای تعیین شده جهت پرورش ماهی می‌ باشند. نتایج بررسی این فلزات نشان داد که در فصول مختلف بین ایستگاه‌ های مختلف اختلاف معنی‌ داری وجود دارد (0/05> p) .هم‌ چنین بررسی سموم ارگانوکلره و ارگانو فسفره در سه فصل بهار، تابستان و پاییز در ایستگاه‌ های مختلف و مقایسه مقادیر اندازه‌ گیری شده با استانداردهای مناسب جهت پرورش ماهی نشان داد که هیچ‌ کدام از مقادیر به ‌دست آمده بیش ‌تر از حد مجاز نمی ‌باشند. بنابراین موارد فوق اختلالی در روند پرورش ماهی به ‌وجود نخواهد آورد. هم‌ چنین بررسی بار میکروبی آب کانال محمدیه در ایستگاه‌ های پنج‌ گانه نشان دادکه اختلاف معنی ‌داری بین ایستگاه ‌های مختلف در فصول مختلف وجود دارد (0/05 >p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of heavy metals, agricultural pesticides and microbial contaminations of Mohammadiye Channel water for fish culture

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ramin 1
  • Mastooreh Doustdar 1
  • Shaban Najafpour 2
  • Fariba Esmaeili 1
1
2
چکیده [English]

This survey was carried out to investigate heavy metals, agricultural pesticides and microbial contaminations in Mohammadiyeh Channel extending Eslamshahr, Robatkarim and Shahriar cities of Tehran Province during the 2011.
The result of measurements of heavy metals including lead, copper,iron,cadmium, zinc and mercury in spring, summer and fall in comparison to existing standards showed that unfortunately except copper the amount of other heavy metals are higher than standard levels in the most of stations,Lead amounts in Nasir-Abad area,Dehshad,distance between 6,7 secondary channel (at stations 2,3,4 and 5), zinc in beginning and end of channel  (at stations 1 and 5) , iron in beginning and end of channel and Dehshad area( at stations 1,3 and 5) , cadmium and mercury in all stations were higher than the standards for fish culture.the results of heavy metals showed that there is significant difference between the stations in different seasons (P<0/05).
The measured amounts of organophosphate and organochlorine pesticides and result of microbial contaminations culture were less than standard levels.there is significant difference between the stations in different seasons (P<0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal
  • agricultural pesticides
  • Microbial Contamination
  • Mohamadiyeh Channel
  • Tehran