زیست شناسی تولیدمثل ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در آب های شمال شرقی خلیج فارس

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

این پژوهش به‌ منظور بررسی چرخه تولیدمثلی ماهی گوازیم دم رشته‌ ای (Nemipterus japonicus) در آب‌های ساحلی بندرعباس صورت گرفت. نمونه‌ برداری فصلی دو بار از مهر 1390 لغایت شهریور 1391 انجام گردید. برای این منظور تعداد 298 عدد ماهی، توسط تور ترال کف صید و جمع‌ آوری گردیدند . متغیرهای طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن کل، وزن گناد، طول گناد، وزن کبد و جنسیت اندازه‌ گیری و ثبت شدند. کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین نمونه زیست‌ سنجی شده به ‌ترتیب دارای طول چنگالی 8 و 28 سانتی‌ متر و وزن 11 و 415 گرم بودند. رابطه بین طول چنگالی و وزن ماهی نمایی تعیین شده و ضریب b کل ، جنس نر و ماده به ‌ترتیب 2/881 و 2/515 و 2/804 محاسبه گردید. نسبت جنسی نر به ماده 2/9: 1/0 به ‌دست آمد.
مطالعات تولیدمثلی نشان داد که تخم ‌ریزی این ماهی دارای دو اوج بهاره و پائیزه می‌ باشد که تخم‌ ریزی اصلی در فصل بهار انجام می‌ گیرد. روش تخم‌ ریزی این ماهی از نوع چندمرحله ‌ای (Batch spawner) تعیین گردید. میانگین هم‌ آوری مطلق 32400±186819 عدد محاسبه شد. طول چنگالی ماهی‌ های ماده در زمانی که نیمی از آن‌ ها بالغ بودند (LM50) برابر 21 سانتی‌ متر برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproductive biology of Japanese threadfin bream (Nemipterus japonicus) in the north-eastern coast of Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Vahideh Dorri 1
  • Arya Ashja Ardalan 1
  • Tooraj Valinassab 2
1
2
چکیده [English]

This investigation was carried in Hormuzgan province waters to study the reproduction of Nemipterus japonicus .The samples were collected bi-monthly (two times per season) from October 2011 to September 2012 . A total of 298 specimens were caught by bottom trawl and transferred to the Laboratory for further biological measurements consist of length measurement (Total length, Fork length and Standard length), body weight, gonad weight , gonad length , liver weight and sex determination.
The minimum and maximum fork length and body weight were 8 & 28 cm and 11 & 415 g, respectively. The b coefficient was estimated as 2.881, 2.515 and 2.804 for total (male & female), male and female groups. The sex ratio was M:F =1.0 : 2.9 . Based on reproduction studies, the spawning seasons were in two peaks of spring (as main one) and autumn. It was found that this species is a batch spawner fish. The mean absolute fecundity was 186819 ± 34200; and the LM50 was calculated about 21 cm.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction
  • Nemipterus japonicus
  • LM50
  • fecundity
  • Persian Gulf