دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1391 
بررسی پارامتر های موثر بر پراکندگی پازن (Capra aegagrus Erxleben ۱۷۷۷) در منطقه حفاظت شده لشگردر، استان همدان

صفحه 21-36

سعید خاکی صحنه؛ محمد کابلی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ زهرا نوری؛ عبدالله یاری


تنوع گونه ای ماهیان مناطق مرجانی جزیره لارک در خلیج فارس

صفحه 85-92

شادی خاتمی؛ تورج ولی نسب؛ پرویز توکلی کلور؛ مازیار یحیوی؛ سیامک بهزادی