دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مرداد 1391 
مطالعه تنوع و فراوانی اسیدین ها (Ascidiacea) در منطقه بین جزر و مدی سواحل جزیره خارک (خلیج فارس)

صفحه 1-8

علیرضا شامرادی؛ سید محمد باقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا


تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی(Pangasius hypophtalamus)

صفحه 25-34

مژده چله‌مال دزفول نژاد؛ مرضیه جهانگیری زاده؛ مهرزاد مصباح؛ مهران جواهری بابلی


اولین گزارش ماهی خیاطه قناتی (Alburnoides qanati) (شعاع بالگان: کپور ماهیان) از حوضه آبریز سیرجان

صفحه 73-76

حمید رضا اسماعیلی؛ محدثه السادات تهامی؛ بنفشه پارسی؛ گلناز صیادزاده؛ علیرضا حجتی