دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهمن 1388 
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 1-8

کتایون فروتن؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی


مطالعه اثر محلول های تقویت کننده اسپرمی بر تحرک اسپرم کپور دریایی (cyprinus carpio)

صفحه 9-14

کاظم درویش بسطامی؛ محمود سینایی؛ سارا حق پرست؛ آرمین جم؛ عباسعلی آقایی مقدم


مطالعه اتولیت فانوس ماهی Benthosema pterotum از نظر ریخت‌شناسی

صفحه 33-44

سید پژمان حسینی شکرآبی؛ تورج ولی نسب؛ عبدالرحیم پذیرا