دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-300 
بررسی جهش در اینترون 2 ژن لپتین در گاوهای بومی و آمیخته گیلان به روش PCR-RFLP

صفحه 1-6

مجتبی رضایی؛ سیدضیاءالدین میرحسینی؛ سیدحسین حسینی مقدم؛ محمد آیت اللهی


فراوانی SPI-3 در میان سروتایپ های سالمونلا تایفی، پاراتایفیB و پاراتایفی C

صفحه 23-28

مرجان باقری نجف آباد؛ فهیمه باغبانی آرانی؛ سیدمهدی سادات؛ صابر خدرزاده


تاثیر تنش‌های محیطی در فصول مختلف و اثر فصل بر عملکرد واریته‌های مختلف کرم ابریشم Bombyx mori L.

صفحه 51-61

سیدضیاءالدین میرحسینی؛ معین‌الدین مواج پور؛ مانی غنی‌پور؛ علیرضا صیداوی


تعیین توالی ژن VP28 یک جدایه ویروس لکه سفید از میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استان خوزستان- ایران

صفحه 99-104

حسین هوشمند؛ رحیم پیغان؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ محمد افشارنسب


اثرات سمیت علف کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

صفحه 163-172

زهرا خوشنود؛ شهلا جمیلی؛ صابر خدابنده؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباسعلی مطلبی


بررسی تنوع ریختی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus orientalis Nordmann, 1840) در حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 217-228

مریم علی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ اصغر عبدلی؛ محمد فرهنگی؛ کیاوش گلزاریان پور


شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان نهر تیل آباد، استان گلستان

صفحه 277-286

رسول قربانی؛ فاطمه عباسی؛ مسعود ملایی؛ اصغر نعیمی؛ مریم باغفلکی؛ محمد فروهر واجارگاه


گزارش دلار شنی (Clypeaster humilis) در جزیره هندورابی؛ خلیج فارس

صفحه 298-304

سیدمحمدرضا فاطمی؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ غلامحسین وثوقی؛ سیدافشین ناطقی شاه رکنی


شناسایی پلی کیت های سواحل شرقی بحرکان (شمال خلیج فارس) با تاکید بر خانواده های غالب

صفحه 311-317

فروغ پاپهن شوشتری؛ اشرف جزایری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ سرور عچرشاوی