دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آبان 1394 
بررسی تغییرات تراکم جمعیت کل و بز (Capra aegagrus) در سه حوزه سرشماری منطقه حفاظت شده ارسباران

صفحه 21-28

سعید گنجعلی؛ احمد حاجی زاده؛ حمید قاسمی؛ میرمحسن حسینی قمی؛ داود غنی پور؛ شهریار بهزادیان


بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز

صفحه 29-32

فاطمه دشت بین؛ احمد زارع شحنه؛ عباس جهان بخشی؛ سیدمرتضی میرترابی


اثرات QTLهایی با سطوح مختلف غالبیت بر الگوهای عدم تعادل پیوستگی حاصل از جهش

صفحه 33-38

آرش سیاه منصوری خورین؛ عباس جهان بخشی؛ قباد عسگری جعفرآبادی


مدل سازی مطلوبیت زیستگاه شاه روباه (Vulpes cana) مبتنی بر فناوری دوربین های تله ای در ایران

صفحه 39-46

عطیه تک تهرانی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ محمود کرمی؛ محمدصادق فرهادی نیا:


ارزیابی وضعیت سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) با ترکیب روش‌های میدانی و دانش محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران

صفحه 47-56

احسان محمدی مقانکی؛ فرشید جعفرزاده؛ فاطمه حسینی زواره ای؛ محمدصادق فرهادی نیا


ارزیابی کیفی آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص WQS

صفحه 119-128

پژمان فتحی؛ عیسی ابراهیمی؛ علی رضا اسماعیلی


بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه زیارت در استان گلستان

صفحه 129-134

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ امیر سعدالدین؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی