دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1394 
مکان‌یابی احداث گذرگاه برای پلنگ (pardus Panthera) در پارک ملی گلستان

صفحه 1-10

بهناز عرفانیان؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمیدرضا رضایی


طعمه‌خواری گرگ (Canis lupus) از دام اهلی و اثر آن بر نگرش و اقتصاد مردم محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران، استان زنجان

صفحه 21-30

فاطمه حسینی زوارئی؛ احسان محمدی مقانکی؛ محمدصادق فرهادی‌نیا؛ صبا سهرابی نیا؛ فرشید جعفرزاده؛ المیرا شعربافی


برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان

صفحه 49-58

علیرضا صیداوی؛ مانی غنی‌پور؛ سیدابوالحسن میرمهدوی؛ رمضان حسین‌پور؛ احمد قربانی


بررسی رژیم غذایی کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) به عنوان شکارگر حشرات آفت در رشته کوه زاگرس

صفحه 75-80

علیرضا محمدی؛ مسعود یوسفی؛ محمد کابلی؛ محسن مفیدی نیستانک؛ سهراب اشرفی


بررسی چندشکلی ژن IGF-1 و ارتباط آن با صفات کیفیت لاشه در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica)

صفحه 89-94

مجتبی طهمورث پور؛ حسین عطارچی؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمدرضا نصیری


بررسی روند رشد شاه میگوی گونه Panulirus homarus Linnaeus, 1758 درشرایط اسارت

صفحه 201-210

مهران یاسمی؛ ذبیح اله بیک اینالویی؛ امیرهوشنگ بحری


تاثیر اسپرم گیری مجدد بر برخی از شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 )

صفحه 227-232

سمیه عرب نژاد؛ علیرضا افشاری؛ حسینعلی شیبک؛ عباس علیزاده سرگزی؛ تقی نجفی