دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400 
بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به حضور خرس قهوه ای (Ursus arctos) در استان مازندران

صفحه 11-18

10.22034/aej.2021.132597

ماریا مددی؛ باقر نظامی بلوچی؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضایی؛ علیرضا محمدی


شناسایی چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی در اگزون 3 ژن TLR4 و ارتباط آن با تعداد سلول‌های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین

صفحه 47-52

10.22034/aej.2021.132721

داود صفری؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سید شریفی؛ میرداریوش شکوری؛ وحید واحدی؛ رضا خلخالی ایوریق


بررسی وضعیت تولیدمثل در گاوداری های صنعتی شیری استان قزوین

صفحه 53-60

10.22034/aej.2021.132785

مهدی افتخاری؛ احسان شهرامی؛ امیر رضا صفایی؛ مسعود مستشاری محصص


DNA بارکدینگ پرندگان شکاری استان مازندران

صفحه 109-118

10.22034/aej.2021.132906

جلیل ایمانی هرسینی؛ مسعود نظری زاده؛ حمیدرضا رضایی؛ عاطفه اسدی؛ محمد کابلی


پویایی شناسی جمعیت ماهی کلمه خزری Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) در جنوب شرق دریای خزر

صفحه 231-238

10.22034/aej.2021.133509

حمید پوررشید؛ رحمان پاتیمار؛ هادی رییسی؛ عیسی حاجی رادکوچک؛ غلامعلی بندانی


بررسی یونی و اسمزی در ماهیان خاویاری نورس در انتقال مستقیم به آب دریای خزر

صفحه 289-298

10.22034/aej.2021.133750

سید محمد وحید فارابی؛ محمود بهمنی؛ منصور شریفیان؛ مهدی گل آقایی درزی


فراوانی طولی و ترکیب گونه‌ای ماهیان غیرهدف صید شده تورهای مخروطی بالارو در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد

صفحه 381-386

10.22034/aej.2021.134089

سمیه نوده شریفی؛ سعید گرگین؛ سید یوسف پیغمبری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ منوچهر بابانژاد؛ حسن فضلی


مقایسه هیبریدهای وارداتی و داخلی کرم ابریشم

صفحه 387-396

10.22034/aej.2021.134160

محمدرضا بیابانی؛ علی خضریان؛ یوسف خیرخواه رحیم آباد؛ فتح اله شهبازی؛ سیده خیرالنسا طیب نعیمی؛ رضا صورتی زنجانی؛ بیژنگ جلوه زیده سرائی؛ علیرضا صیداوی؛ محمدرضا پورقاسمی


پویایی جمعیت صدف آنودونت (Anodonta cygnea) در تالاب انزلی

صفحه 431-438

10.22034/aej.2021.134477

محمد صیاد بورانی؛ آرزو وهاب نژاد؛ علیرضا میرزاجانی؛ سهراب دژندیان؛ عادل حسین جانی


بررسی ساختار و فراوانی زئوپلانکتون های انتقال یافته توسط آب توازن کشتی های ورودی به بندر بوشهر

صفحه 465-476

10.22034/aej.2021.134739

رضا تولیان؛ نرگس جوادزاده؛ علی محمد صنعتی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ محسن نوری نژاد