دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-258 
شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان

صفحه 31-38

کامران الماسیه؛ محمد کابلی؛ فاطمه رسولی نسب؛ طاهر قدیریان؛ هادی فهیمی؛ الهام آبتین


بررسی فونستیک حلزون‌های خشکی زی (Gastropoda) در بخش مرکزی استان مازندران

صفحه 159-166

رضا اکبری؛ حمید بلقیس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


معرفی گونه Chondrilla sp PG A 2015 از آب های ساحلی بوشهر (اولی جنوبی) با استفاده از ساختار مورفولوژی و روش ژنتیکی

صفحه 179-188

آرام روشن؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان

صفحه 195-200

بهنام دقوقی؛ فرهاد کیمرام؛ غلامحسین وثوقی؛ تورج ولی نسب؛ مسعود مرادی