دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1396 
جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی خرس های قهوه ای ایران (Ursus arctos) براساس ناحیه کنترل میتوکندری

صفحه 1-8

محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی؛ محمدعلی ادیبی ادیبی؛ امید یوسفی یوسفی؛ محسن امیری؛ محمدرضا مسعود


بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

صفحه 17-26

رضا سید شریفی؛ کیومرث کراری نیری؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ مهدی بهلولی


بررسی چند‌شکلی آللی ژن‌های PIT1 و STAT5B و ارتباط آن‌ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران

صفحه 141-146

حسین عطارچی؛ مجتبی طهمورث پور؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمد هادی سخاوتی؛ مختار مهاجر


اثر آنتی بیوفین بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی

صفحه 147-150

فروغ طلازاده؛ منصور میاحی؛ سارا ره انجام


فون سوسماران شهرستان مهران دراستان ایلام

صفحه 157-164

نسرین فیلی؛ احمد قارزی؛ اسکندر رستگار پویانی


بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران

صفحه 165-172

علی حسن زاده یامچی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ رسول کرمیانی


بررسی تغییرات ریخت شناختی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در محدوده سواحل استان خوزستان

صفحه 285-290

کبری حیدری؛ اولیاقلی خلیلی پور؛ همیرا آگاه؛ حسین ذوالقرنین؛ سید مهدی حسینی


پاسخ جمعیت های مختلف 1890 Artemia urmiana, Günther, پرورش یافته در پساب فاضلاب شهری به استرس دما و شوری

صفحه 347-356

وحید افشارهزارخانی؛ رامین منا ف فر؛ هادی بذرافشان؛ هاله خلیل پور؛ مهران حبیبی رضائی؛ علی اکبر موسوی موحدی


تنوع گونه ای کنه های دامی در دامداری های مشهد میقان - شهرستان اراک

صفحه 363-370

معصومه اکبری؛ علیرضا شایسته فر؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی طالبی؛ علیرضا پسرکلو


بررسی اکولوژیکی سواحل بحرکان با استفاده از شاخص های AMBI و Bentix

صفحه 385-394

پروانه شوکت؛ لاله موسوی ده موردی؛ فریبا نوعدوست؛ مهدی بنایی؛ محمدباقر نبوی؛ محمد محیسنی؛ بهزاد نعمت دوست حقی


تنوع زیستی روتیفرهای پلانکتونیک در امتداد گرادیان افقی شوری در مصب رودخانه بهمنشیر

صفحه 401-410

کوثر خفایی زاده؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ کمال غانمی؛ حسین ذوالقرنین