دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-370 
مدل سازی اثر توزیع جغرافیایی جربیل بزرگ (Rhombomis opimus) بر پراکنش پشه خاکی Phlebotomus papatasi در استان گلستان

صفحه 73-80

محسن احمدپور؛ حسین وارسته‌مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ محمدعلی عشاقی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


بررسی چندشکلی آللی ژن میوستاتین و ارتباط آن با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران

صفحه 109-112

حسین عطارچی؛ مجتبی طهمورث پور؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمدهادی سخاوتی؛ مختار مهاجر


اولویت بندی حفاظتی دوزیستان ایران

صفحه 131-136

علیرضا محمدی؛ کامران کمالی؛ مسعود نظری زاده؛ سعید خاکی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی


بررسی ویژگی های ریخت شناسی سمندر لرستانی (Neurergus Kaiseri) در غرب و جنوب غرب ایران

صفحه 145-150

هادی خوشنام وند؛ منصوره ملکیان؛ یزدان کیوانی؛ محسن امیری؛ فروغ گودرزی


بررسی عادات غذایی سه گونه گاوماهی از جنس Neogobius در بخش جنوب مرکزی دریای خزر، نوشهر

صفحه 151-160

زینب سعیدی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ صهبا بهمن پور؛ مهناز حامدیان


ارزیابی ایمنی زایی واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 199-206

اسعماعیل کرمی؛ مجتبی علیشاهی؛ محمد رضا تابنده؛ مسعود قربانپور؛ تکاور محمدیان


تأثیر تغذیه با ناپلیوس آرتمیای استرس دیده و ریشه کاسنی (Cichorium intybus) بر شاخص های رشد و زیست‌سنجی گوپی (Poecilia reticulate)

صفحه 247-254

هاله خلیل پور؛ رامین منا ف فر؛ وحید افشارهزارخانی؛ مهران حبیبی رضایی؛ علی اکبر موسوی موحدی


بررسی پراکنش و ترکیب گونه ای ماهیان در منطقه شرق دریای خزر (گهرباران)

صفحه 255-262

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ مهدی نادری؛ داود کر؛ علی اصغر جانباز؛ محمدعلی افرائی


کاربرد مدل لاجیت در شناسایی عوامل موثر دربهره برداری غیرقانونی ذخایر ماهیان تجاری دریای خزر، استان گلستان

صفحه 269-276

سید مصطفی عقیلی نژاد؛ سعید گرگین؛ رامتین جولایی؛ رسول قربانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ جهانگیر محمدی


بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود

صفحه 315-322

سحر ارکیا؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ ندا خرد پیر؛ اعظم کرمی


شناسایی جنس (Lydia (Brachyuran: Oziidae براساس مطالعات مولکولی و فراساختاری اولین گونوپود جنس نر

صفحه 333-338

فریده چناری؛ محمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و ﺗﻮده زﻧﺪه بزرگ بی مهره گان در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن

صفحه 347-354

محمد فرهنگی؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر