دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1397 
10. بررسی اثرات جابه جایی درون گله ای خروس ها بر توان باروری گله های مادر گوشتی از دیدگاه اقتصادی

صفحه 73-78

رضا سید شریفی؛ داور مهدوی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ محمود صحرایی


13. بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک در استان سمنان

صفحه 97-106

داریوش سلیمان فلاح؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی؛ رضا بابائی سواسری؛ شریفه خانی


16. بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهیان کفشک تیزدندان (Psettodes erumei)، گیش ماهی (Carangoides fulvoguttatus) و ماهی هوور (Thunnus tonggol) آب های بوشهر

صفحه 129-134

امین غلامحسینی؛ مصطفی اخلاقی؛ پریا اکبری؛ سیاووش سلطانیان؛ وحیده نقدسی؛ محمدسعید فریدونی


29. اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر کیفیت آب در خلیج گرگان

صفحه 217-230

محمد فرهنگی؛ سیدعباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر؛ سیدسحاب میرا؛ عبدالحلیم بلاش


33. فیلوژنی مولکولی Vetigastropoda براساس ژن های میتوکندریایی COI و S rRNA16

صفحه 251-260

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


35. شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونی سد مخزنی کارده در خراسان رضوی

صفحه 269-276

محمد صلواتیان؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ مرضیه مکارمی؛ سپیده خطیب حقیقی