پرسش‌های متداول

نحوه ارسال مقاله و تشکیل پرونده به چه صورت است؟

در این نشریه مقالات به­ صورت آن­لاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می ­شوند. برای ارسال مقاله بارگذاری چند فایل ضروری است: فایل نهایی مقاله، فرم مشخصات نویسندگان، تعهدنامه، کپی رایت و تعارض منافع بهره بردار

مقاله در مرحله اولیه داوری، برای چند داور ارسال می گردد؟

حداقل سه داور

آیا داور تطبیق دهنده (داوری نهایی) یکی از داوران مقاله است؟

بله می ­تواند باشد. مقاله پس از اصلاح نویسنده به همراه فرم پاسخ نویسنده (تکمیل شده) و کپی نظرات داوران برای یک یا چند داور تطبیقی ارسال شده تا  از ایشان جهت داوری نهایی بهره گرفته شود.

نشریه در سال چند نسخه منتشر می گردد؟

در حال حاضر چهار بار در سال

در صورت داشتن سوال و یا بروز هر گونه مشکل چه باید کرد؟

با ایمیل نشریه به آدرس shil.bio.jour@gmail.com مکاتبه فرمایید.

آیا هزینه ای برای بررسی و چاپ مقالات دریافت می گردد؟

بله، مبلغ پانصد هزار تومان در زمان ثبت مقاله و یک میلیون تومان در زمان صدور و اخذ نامه پذیرش مقاله برای چاپ (مجموعاً یک میلیون و پانصد هزار تومان). لازم به ذکر است در صورت واریز هریک از مراحل، می بایست اصل فیش بانکی واریزی یا رسید انتقال وجه دستگاه خودپرداز را پس از اسکن به ایمیل نشریه ارسال فرمایید.

در صورت داشتن تمایل به داوری مقاله چه باید کرد؟

چنانچه عضو هیات علمی دانشگاه (دولتی و آزاد) و یا مراکز تحقیقاتی کشور هستید و به عنوان داور در سامانه تعریف نشده اید، با ایمیل مجله مکاتبه نمایید تا در صورت داشتن شرایط لازم، کارتابل نقش داور تعریف و فعال شود.

اگر در ارسال مقاله مشخصات نویسنده(گان) به اشتباه درج شد و یا نام نویسندگان با ترتیب اشتباه وارد سامانه شد، چه باید کرد؟

پس از بررسی اولیه و ارسال مقاله برای سردبیر نمی توان تغییری در مشخصات درج شده ایجاد کرد. لذا چنانچه مقاله مورد بررسی قرار گرفت و برای اصلاح به نویسنده مسئول مکاتبات ارسال گردید، می توانند مشخصات را اصلاح کنند.

مدت زمان موردنیاز برای اعلام نتیجه پرونده چقدر است؟

پروسه داوری هر مقاله حدود 3 تا 4 ماه به طول می انجامد اما در برخی موارد به دلیل عدم همکاری نویسنده و داوران و یا تصحیحات مکرر، به زمان بیشتری نیاز است. این مدت از تاریخ ارسال مقاله به سردبیر - پس از واریز مبلغ ثبت مقاله - محاسبه می شود.

مدت زمان چاپ مقاله چقدر است؟

با توجه به این که در حال حاضر نشریه به صورت فصلنامه چاپ می گردد و در سال تنها چهار شماره از آن آماده می شود مدت زمان برای چاپ مقاله حدود یک سال از زمان صدور نامه پذیرش آن مقاله می باشد.