به استحضار کلیه علاقمندان می رساند که شماره بهار (1) سال 1399 در حال بارگذاری در سایت می باشد.

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که نشریه محیط زیست جانوری در دوازدهمین سال فعالیت خود شماره اول سال 1399 را منتشر می نماید که اطلاعات کلی و چکیده  مقالات آن در سایت نشریه قابل دسترس می باشد.