به استحضار کلیه علاقمندان می رساند که شماره پاییز (3) سال 1398 در حال بارگذاری در سایت می باشد.

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که نشریه محیط زیست جانوری در یازدهمین سال فعالیت خود شماره سوم سال 1398 را منتشر می نماید که اطلاعات کلی و چکیده  مقالات آن در سایت نشریه قابل دسترس می باشد.