نویسنده = سیامک یوسفی سیاه کلرودی
بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 25-30

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ مریم عیدی؛ منا ایزدیان


بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش انرژی قابل متابولیسم پودر لارو قورباغه مردآبی (Rana ridibundus) برای تغذیه طیور

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 23-28

مهدی بکشلو؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ سید ناصر موسوی؛ هوشنگ لطف الهیان


مطالعه فیلوژنتیک جمعیت گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در منطقه تنگ صیاد و کرایی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 67-72

کاوان نیک دل؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی


بررسی عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum)

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 1-8

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فرهاد فرودی؛ کتایون فروتن


بررسی برخی شاخص های سیتولوژیک خون تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در فصول مختلف استان سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 15-22

بهروز عباس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمود بهمنی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 1-8

کتایون فروتن؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی


بررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی Funambulus pennantii در ایران

دوره 1، شماره 3، آبان 1388، صفحه 1-10

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان


مطالعه شاخص‌های یونی (Na ، K ، Ca ، Mg ، Cl) خون تمساح مردابی(Crcodylus palustris) در ایران

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 1-8

محمد کاشفی الاصل؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمود بهمنی


شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان آب های داخلی استان مرکزی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-8

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان


بررسی امکان استفاده از کرم خاکی (eisenia foetida) در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 51-56

علی محمود اقدم؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی