نویسنده = شاهرخ پاشایی راد
تعداد مقالات: 11
1. چک لیست گونه های مورچه در زیستگاه های مختلف مرکز ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 247-256

محمدرضا محسنی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ نسیم حیاتی رودباری


2. اولین گزارش از مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در باتلاق های نمکی و شوره زارهای نواحی مرکز ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 339-346

محمدرضا محسنی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ نسیم حیاتی رودباری


3. گزارش 3 گونه جدید از راسته Odonata در استان مازندران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 299-304

شیما جعفری زندیه؛ شاهرخ پاشایی راد


4. بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 165-172

علی حسن زاده یامچی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ رسول کرمیانی


5. بررسی ریخت شناسی مگس های گل (Diptera: Syrphidae) شهرستان بروجرد - لرستان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 291-296

شاهرخ پاشایی راد؛ سعیده ترابی گودرزی


6. اولین گزارش از مارهای منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 105-114

علی سالمی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ شاهرخ نوید پور


7. معرفی 2 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 259-262

مرجان رستگارمقدم؛ شاهرخ پاشایی راد پاشایی راد


8. معرفی 6 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون نیمه شمالی استان لرستان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 247-252

سعیده جعفری مقدم؛ شاهرخ پاشایی راد


9. معرفی 5 گونه جدید از مورچه ها (Hymenoptera:Formicidae) برای ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 265-268

شبنم مرادلو؛ شاهرخ پاشایی راد


10. 5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 269-274

طوبی مرادی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ عارف امیرخانی


11. بررسی میزان تجمع برخی فلزات سنگین در بافت نرم و پوسته دوکف های خوراکی (Amiantis umbonella (Lamarck، ۱۸۱۸ در ساحل بندرعباس، خلیج فارس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 9-22

شاهرخ پاشایی راد؛ هانیه سعیدی؛ بهروز ابطحی؛ بهرام حسن زاده کیابی