نویسنده = منا ایزدیان
بررسی ارتباط بین جمعیت ماکروفونا و وضعیت کیفی رودخانه کرج

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 561-574

10.22034/aej.2020.129548

سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ علی رضا ساری؛ تارا ابراهیمی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ سپیده برزگر؛ منا ایزدیان؛ آریا اشجع اردلان؛ سید کرامت هاشمی عنا؛ احمد رضا کاتوزیان؛ جلیل بادام فیروز


بررسی فیلوژنی و زمان اشتقاق گونه های کلاد Neogastropoda در آب های خلیج فارس

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 113-120

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


استفاده از کنجاله های تخم پنبه حاوی مقادیر مختلف گوسیپول در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 187-192

محمد قدیری ابیانه؛ سیامک یوسفی‏ سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان؛ شهرام دادگر


بررسی برخی از ویژگی های خونی در سنجاب بلوچی (Funambulus pennantii)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 1-8

منا ایزدیان؛ بهروز عباس زاده


بررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی Funambulus pennantii در ایران

دوره 1، شماره 3، آبان 1388، صفحه 1-10

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان


شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان آب های داخلی استان مرکزی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-8

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان