نویسنده = حسن فضلی
تعداد مقالات: 9
1. فراوانی طولی و ترکیب گونه‌ای ماهیان غیرهدف صید شده تورهای مخروطی بالارو در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 381-386

10.22034/aej.2021.134089

سمیه نوده شریفی؛ سعید گرگین؛ سید یوسف پیغمبری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ منوچهر بابانژاد؛ حسن فضلی


3. بررسی پراکنش و ترکیب گونه ای ماهیان در منطقه شرق دریای خزر (گهرباران)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 255-262

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ مهدی نادری؛ داود کر؛ علی اصغر جانباز؛ محمدعلی افرائی


7. کاربرد مدل تصمیم گیری چندمعیاره در رتبه بندی کیفی رودخانه ها در زمان رهاسازی بچه ماهی سفید Ruitilus Frissi kutum (مطالعه موردی سواحل ایرانی دریای خزر)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 131-140

سامره باقری؛ رسول قربانی؛ حسن فضلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید عباس حسینی


9. سن و پارامترهای رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutumKamenski , 1901) در دریای خزر(استان مازندران )

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 17-24

هیوا حسینی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ حسن فضلی