نویسنده = سید ناصر موسوی
اثرات استفاده از پودر طحال بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.255556.2399

مسعود پهلوان زاده؛ علی اصغر صادقی؛ سید ناصر موسوی؛ محمد چمنی


اثر نسبت‌های روی و مس در جیره بر عملکرد بلدرچین تحت تنش گرمایی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 151-156

فرشته مدنی؛ کاظم کریمی؛ سید ناصر موسوی


بررسی اثرات سرعت جریان هوای سالن بر فراسنجه های عملکردی مرغداری های گوشتی شهرستان تنکابن

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 99-104

امیر کاظمی؛ سید ناصر موسوی؛ سیامک مشایخی


اثرات استفاده از کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول در جیره به همراه مولتی آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 65-76

محمد میهن دوست؛ سیدناصر موسوی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ مجید افشار


اثرات سطوح مختلف عصاره سیر بر کلسترول زرده، بار میکروبی تخم مرغ و عملکرد مرغان تخم گذار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 55-61

سیدپیمان توسلی؛ فرهاد فرودی؛ سید ناصر موسوی


بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش انرژی قابل متابولیسم پودر لارو قورباغه مردآبی (Rana ridibundus) برای تغذیه طیور

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 23-28

مهدی بکشلو؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ سید ناصر موسوی؛ هوشنگ لطف الهیان