نویسنده = بصیر، زهرا
هیستومورفولوژی مقایسه‌ای مری و روده در دو گونه‌ ماهی گوشت خوار و فیتوپلانکتون خوار خلیج فارس

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 381-388

سعید حسن زاده؛ رحیم عبدی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا بصیر


هیستومورفومتری پوست ناحیه باله پشتی و ساقه دمی در ماهی شیربت (Barbus grypus)

دوره 3، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 9-16

زهرا بصیر؛ حسن مروتی؛ محمود خاکساری؛ مهرزاد مصباح؛ رحیم عبدی