نویسنده = مهدی نادری
کاربرد گروه‏ های تغذیه ‏ای بزرگ بی ‏مهرگان کفزی در ارزیابی زیستی رودخانه زاب کوچک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.254362.2388

ابراهیم تقی نژاد؛ محمدرضا احمدی؛ ابولقاسم کمالی؛ مهدی نادری؛ هومن رجبی اسلامی


بررسی تنوع زیستی، فراوانی و زی‌توده ماکروبنتوزها در سواحل جنوبی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22034/aej.2021.254062.2384

محمد علی افرائی بندپی؛ متین شکوری؛ ابوالقاسم روحی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ مهدی نادری


کاربرد گروه ‏های تغذیه ‏ای بزرگ بی‏ مهرگان کفزی در ارزیابی زیستی رودخانه زاب کوچک

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 355-362

10.22034/AEJ.2020.254362.2388

ابراهیم تقی نژاد؛ محمدرضا احمدی؛ ابولقاسم کمالی؛ مهدی نادری جلودار؛ هومن رجبی اسلامی


بررسی پراکنش و ترکیب گونه ای ماهیان در منطقه شرق دریای خزر (گهرباران)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 255-262

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ مهدی نادری؛ داود کر؛ علی اصغر جانباز؛ محمدعلی افرائی