نویسنده = امیر سعدالدین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه زیارت در استان گلستان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 129-134

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ امیر سعدالدین؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی


2. پایش رودخانه زیارت با بهره گیری از فون بزرگ بی مهرگان کفزی، استان گلستان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 141-148

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ امیر سعدالدین؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی