نویسنده = حقی، مهسا
برخی از شاخص‌های زیستی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل خوزستان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 133-140

نازنین قربانی رنجبری؛ محمد ذاکری؛ مهسا حقی؛ وحید یاوری؛ مجید شکاری


ترکیب گونه ای ماهیان صید شده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 101-111

مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمدتقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی