نویسنده = فرشید جعفرزاده
طعمه‌خواری گرگ (Canis lupus) از دام اهلی و اثر آن بر نگرش و اقتصاد مردم محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران، استان زنجان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-30

فاطمه حسینی زوارئی؛ احسان محمدی مقانکی؛ محمدصادق فرهادی‌نیا؛ صبا سهرابی نیا؛ فرشید جعفرزاده؛ المیرا شعربافی


ارزیابی وضعیت سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) با ترکیب روش‌های میدانی و دانش محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 47-56

احسان محمدی مقانکی؛ فرشید جعفرزاده؛ فاطمه حسینی زواره ای؛ محمدصادق فرهادی نیا