نویسنده = مرتضی نادری
تعداد مقالات: 4
1. تنوع ژنتیکی سنجاب زمینی زرد Spermophilus fulvus (Lichtenstein, 1823) در ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 161-170

10.22034/aej.2020.125366

افسانه اصغرزاده؛ محمد کابلی؛ حسن رجبی مهام؛ مرتضی نادری


2. مدل سازی توزیع کل و بز وحشی (1777, Capra aegagrus Erxleben) در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش بیستون کرمانشاه با مدل های مبتنی بر داده های حضور

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 17-28

فرزانه ایمانی بوژانی؛ مرتضی نادری؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ بهمن شمس اسفند اباد


3. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز Capra aegagrus در استان گلستان

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 9-16

سید مجتبی حسینی؛ برهان ریاضی؛ بهمن شمس اسفند آباد؛ مرتضی نادری


4. مطالعه ارتباط طول بدن گونه سیاه ماهی (1861 Capoeta gracilis, Keyserling) و فاکتورهای زیستگاهی انتخابی در رودخانه طالقان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 105-112

نرگس زارعی؛ سهیل ایگدری؛ مظاهر زمانی فرادنبه؛ مرتضی نادری