نویسنده = جواهری بابلی، مهران
بررسی ترکیب گونه‌ای جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 251-258

احسان اسلامی زاده؛ مهران جواهری بابلی؛ سیمین دهقان مدیسه


بررسی تاثیر عصاره استویا (Stevia rebaudiana bertoni) بر رشد و مقاومت کپور معمولی (Cyprinus carpio) در برابر استرس ناشی از تراکم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 263-274

سحر آذر؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهران جواهری بابلی


بررسی تغییرات چربی های سرم و شاخص های سلامتی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی روغن های گیاهی جایگزین روغن ماهی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 231-240

حبیب اله گندمکار؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ مهران جواهری بابلی؛ سیدحسین مرادیان


مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب درعضله ماهی شوریده (Otolithes ruber) در بنادر صیادی بوشهر و بندرامام خمینی، خلیج فارس

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 233-240

ثمین محجوب؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی؛ محمد ولایت زاده