نویسنده = ابراهیمی، عیسی
تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 279-286

محمد نیرومند؛ آرش اکبرزاده؛ عیسی ابراهیمی؛ سیدعلیرضا سبحانی؛ اردشیر شیخ احمدی


بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد زاینده رود در فصول پاییز و زمستان (سال 1390)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 371-378

نرگس رجایی؛ عیسی ابراهیمی؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ امیدوار فرهادیان


ارزیابی کیفی آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص WQS

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 119-128

پژمان فتحی؛ عیسی ابراهیمی؛ علی رضا اسماعیلی