نویسنده = خراسانی، نعمت الله
بررسی تنوع زیستی و اثر برخی عوامل محیطی بر پراکنش کفزیان رودخانه‌های جاجرود و کرج

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 477-488

پریسا تابان؛ اصغر عبدلی؛ نعمت الله خراسانی؛ جابر اعظمی


توصیف ساختار استخوانی سیاه ماهی مرکزی (1877 Kessler, Capoeta buhsei) از حوضه دریاچه نمک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-208

علیرضا سیفی؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی


مطالعه اثر سد سنگبان بر ویژگی های ریختی جمعیت های سیاه ماهی (Capoeta gracilis) با استفاده از دو روش ریخت سنجی هندسی و سنتی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 97-104

درناز صالحی نیا؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی؛ مظاهر زمانی فرادنبه


مقایسه ویژگی های شکل بدن جمعیت های سس ماهی کورا (Barbus lacerta, Heckel 1834) در سه حوضه خزر، دجله و ارومیه با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 143-150

عاطفه جمالی آشتیانی؛ سهیل ایگدری؛ نعمت الله خراسانی؛ مظاهر زمانی فرادنبه


شناسایی و فراوانی ماهیان رودخانه سرباز (استان سیستان و بلوچستان)

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 11-18

امیر محمد علمی؛ اصغر عبدلی؛ نعمت الله خراسانی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی