نویسنده = بهداروند، ندا
بررسی مقدماتی دو شکلی جنسی جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 37-42

ندا بهداروند؛ حمیدرضا رضایی؛ سهیل ایگدری؛ فرزانه قنبری؛ محمد نصرتی؛ بهاره شهریاری


پیش بینی مخاطرات زیست محیطی و کاربرد نقشه های ریسک به انسان در برای حملات گرگ (canis lupus) به انسان در استان همدان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 85-94

ندا بهداروند؛ محمد کابلی؛ رضا ابراهیم پور؛ بهمن جباریان امیری