نویسنده = حسینی خاله‌جیر، سید‌غلامرضا
بررسی تنوع زیستی دوزیستان شرق استان گیلان

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 131-140

هاجر دلاور شیدا جلالی؛ سید‌غلامرضا حسینی خاله‌جیر؛ حمیدرضا جمالزاده؛ حاجی قلی کمی