نویسنده = اکبری، حسن
تجزیه و تحلیل ساختار اجتماعی جمعیت قوچ و میش (Ovis orientalis) در پناهگاه حیات‌وحش دره ‌انجیر

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 21-26

محبوبه براتی؛ جلیل سرهنگ زاده؛ حسن اکبری


پیش‌بینی زیستگاه های مطلوب پلنگ‌ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت شده کوه‌بافق

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-8

جلیل سرهنگ زاده؛ علی اکبر کریمیان؛ حسن اکبری