نویسنده = حسن اکبری
تعداد مقالات: 3
1. تجزیه و تحلیل ساختار اجتماعی جمعیت قوچ و میش (Ovis orientalis) در پناهگاه حیات‌وحش دره ‌انجیر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-26

محبوبه براتی؛ جلیل سرهنگ زاده؛ حسن اکبری


2. بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان به‌عنوان کریدور زیستگاهی کل و بز (Capra aegagrus) بین منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-64

ریحانه میرانزاده؛ جلیل سرهنگ زاده؛ محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی؛ حسن اکبری


3. پیش‌بینی زیستگاه های مطلوب پلنگ‌ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت شده کوه‌بافق

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-8

جلیل سرهنگ زاده؛ علی اکبر کریمیان؛ حسن اکبری