نویسنده = بهروزی راد، بهروز
تعیین مشخصات آشیانه های گنجشک خانگی Passer domesticus در فصل زادآوری در پارک های شهر شوشتر

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 37-44

اعظم یاحقی؛ بهروز بهروزی راد؛ سید مهدی امینی نسب؛ ریحانه عسکری


بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان در پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 41-56

ریحانه عسکری؛ بهروز بهروزی راد؛ اولیا قلی خلیل پور؛ اعظم یاحقی


بررسی زیستگاه تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در طول رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان به منظور تعیین مطلوبیت زیستگاه (HSI)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 45-56

بهروز بهروزی راد؛ الهام آبتین؛ تورج همتی؛ حسین محمدی؛ ملیحه عرفانی