نویسنده = کامران الماسیه
آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین تالاب میقان با استفاده از تکنیک سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/aej.2020.253560.2377

علیرضا محمدی؛ کامران الماسیه؛ دانیال نیری


آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین تالاب میقان با استفاده از تکنیک سنجش از دور

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 405-412

10.22034/AEJ.2020.253560.2377

علیرضا محمدی؛ کامران الماسیه؛ دانیال نیری


بررسی نقاط داغ تلفات جاده ای حیات وحش در ذخیره گاه زیست سپهر توران

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 11-18

علیرضا محمدی؛ کامران الماسیه؛ محمدعلی ادیبی