نویسنده = کامران عقیلی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی علل احتمالی تلفات ماهی کپور دریایی (Cypirnus carpio) پرورش یافته در حصار توری در خلیج گرگان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 217-224

کامران عقیلی؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ سید محمود عقیلی؛ سارا حق پرست