نویسنده = پیغمبری، سید یوسف
مقایسه فصلی فراوانی و میزان صید در واحد تلاش صیادی ماهیان مولد خاویاری صید شده در سواحل جنوبی دریای خزر (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 231-238

10.22034/aej.2021.137328

پیمان گیلانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ پرویز زارع؛ سید مصطفی عقیلی نژاد؛ مجتبی پولادی


کاربرد مدل لاجیت در شناسایی عوامل موثر دربهره برداری غیرقانونی ذخایر ماهیان تجاری دریای خزر، استان گلستان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 269-276

سید مصطفی عقیلی نژاد؛ سعید گرگین؛ رامتین جولایی؛ رسول قربانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ جهانگیر محمدی