نویسنده = سعید گرگین
تعداد مقالات: 7
1. فراوانی طولی و ترکیب گونه‌ای ماهیان غیرهدف صید شده تورهای مخروطی بالارو در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 381-386

10.22034/aej.2021.134089

سمیه نوده شریفی؛ سعید گرگین؛ سید یوسف پیغمبری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ منوچهر بابانژاد؛ حسن فضلی


2. تاثیر عوامل محیطی بر میزان موجودات نشست کننده زیستی در قفس های پرورش ماهیان در منطقه ایوشان خرم آباد

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 371-380

10.22034/aej.2020.120443

فاطمه رادفر؛ محسن صفائی؛ سعید گرگین؛ همیرا آگاه؛ غلامرضا رفیعی


4. بررسی ترکیب صید، فراوانی طولی، CPUE و CPUA در ترال میگو در آب های بوشهر، شمال خلیج فارس

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 353-360

10.22034/aej.2020.105576

شکراله فرخ بین؛ احسان کامرانی؛ سعید گرگین؛ ابوالفضل ناجی


5. رابطه‌ تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 369-376

مریم شهبازی؛ ایمان سوری نژاد؛ سعید گرگین؛ گیتی میرمحمد صادقی؛ مرتضی یوسف زادی


6. بررسی وضعیت صید انتخابی ترال به روش کاور در آب های چابهار

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 263-270

علی سپاهی؛ سعید گرگین؛ خوان سانتوز؛ رضا عباسپور نادری؛ محمودرضا آذینی


7. کاربرد مدل لاجیت در شناسایی عوامل موثر دربهره برداری غیرقانونی ذخایر ماهیان تجاری دریای خزر، استان گلستان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 269-276

سید مصطفی عقیلی نژاد؛ سعید گرگین؛ رامتین جولایی؛ رسول قربانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ جهانگیر محمدی