نویسنده = اکبرزاده، آرش
آلودگی میکروپلاستیک در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 175-180

محمد ذاکری؛ آرش اکبرزاده؛ ابوالفضل ناجی


صید بر واحد تلاش صیادی فانوس ماهی (1890 Benthosema pterotum, Alcock) در تور ترال میان آبی در آب های شمال غرب دریای عمان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 263-268

علیرضا نظری بجگان؛ آرش اکبرزاده؛ حسن صالحی؛ احسان کامرانی؛ مهران یاسمی