نویسنده = مهرزاد مصباح
بررسی اثر ریزپوشانی با نانوذرات کیتوزان/آلژینات بر کارایی و ایمنی زایی واکسن تزریقی استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل الای رنگین کمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.247605.2347

مجتبی علیشاهی؛ زهرا طولابی دزفولی؛ مسعود قربانپور؛ محمد رضا تابنده؛ مهرزاد مصباح


تاثیر غلظت های مختلف دی فرمات سدیم بر شاخص های بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی سرم در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 241-250

10.22034/aej.2020.117621

حسین مومنی؛ مهرزاد مصباح؛ تکاور محمدیان؛ محمد رضا تابنده؛ محمد خسروی


بررسی ایمنی زایی و محافظت کنندگی لیپوپلی ساکارید یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) در برابر یرسینیوزیس در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhyncus mykiss)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 293-304

10.22034/aej.2020.119247

زهرا طولابی دزفولی؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود قربانپور؛ مهرزاد مصباح؛ محمد رضا تابنده


هیستومورفومتری پوست ناحیه باله پشتی و ساقه دمی در ماهی شیربت (Barbus grypus)

دوره 3، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 9-16

زهرا بصیر؛ حسن مروتی؛ محمود خاکساری؛ مهرزاد مصباح؛ رحیم عبدی