نویسنده = پورغلامی مقدم، اکبر
برآورد جمعیت میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) در تالاب انزلی

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 365-372

10.22034/aej.2021.138951

اکبر پورغلامی؛ احمد قانع؛ یعقوبعلی زحمتکش؛ علیرضا میرزاجانی


شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونی سد مخزنی کارده در خراسان رضوی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 269-276

محمد صلواتیان؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ مرضیه مکارمی؛ سپیده خطیب حقیقی