نویسنده = خطیب حقیقی، سپیده
بررسی رژیم غذایی ماهی کاراس Carassius gibelio در دریاچه نئور استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.258485.2412

مهدی مرادی چافی؛ کیوان عباسی رنجبر؛ محمد صیاد بورانی؛ جلیل سبک آرا؛ مرضیه مکارمی؛ سپیده خطیب حقیقی؛ حجت خداپرست؛ مرتضی نیکپور؛ مهدی مددی


بررسی رژیم غذایی ماهی کاراس Carassius gibelio در دریاچه نئور استان اردبیل

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 277-286

10.22034/AEJ.2020.258485.2412

مهدی مرادی چافی؛ کیوان عباسی رنجبر؛ محمد صیاد بورانی؛ جلیل سبک آرا؛ مرضیه مکارمی؛ سپیده خطیب حقیقی؛ سید حجت خداپرست؛ فریبا مددی؛ مرتضی نیکپور


بررسی فراوانی و ساختار فیتوپلانکتون در دریاچه چیتگر طی سال های 98-1396 و مقایسه آن با مطالعات پیشین

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 395-404

10.22034/aej.2021.139001

سیامک باقری؛ مرضیه مکارمی؛ سپیده خطیب حقیقی؛ فریبا مددی؛ سیدمحمدرضا طلاکش


شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونی سد مخزنی کارده در خراسان رضوی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 269-276

محمد صلواتیان؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ مرضیه مکارمی؛ سپیده خطیب حقیقی