نویسنده = حیاتی رودباری، نسیم
چک لیست گونه های مورچه در زیستگاه های مختلف مرکز ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 247-256

محمدرضا محسنی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ نسیم حیاتی رودباری


اولین گزارش از مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در باتلاق های نمکی و شوره زارهای نواحی مرکز ایران

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 339-346

محمدرضا محسنی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ نسیم حیاتی رودباری