نویسنده = اعتماد، وحید
بررسی تعارض انسان و حیات‌وحش در محیط‌های روستایی و شهری شهرستان رباط‌کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.270153.2457

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری پور؛ سید رضا میرمعینی؛ وحید اعتماد


بررسی تعارض انسان و حیات‌وحش در محیط‌های روستایی و شهری شهرستان رباط‌کریم

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 35-44

10.22034/AEJ.2021.270153.2457

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری پور؛ سید رضا میرمعینی؛ وحید اعتماد