نویسنده = آق، ناصر
بهینه سازی روش تغذیه بچه تاسماهی ایرانی (acipenser persicus) از شروع تغذیه فعال تا وزن 5 گرمی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 41-50

محمود حافظیه؛ ناصر آق؛ حمیرا حسین پور